Lĩnh vực

Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển ASTI VietNam được thành lập với mục tiêu mang đến cho mọi người những giải pháp thông minh và mang tính cách mạng trong sản xuất và đời sống. Cho đến nay, chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm đáp ứng quy trình sản xuất bảng mạch, giám sát các dây chuyền sản xuất thông qua phần mềm xử lý hình ảnh trên nền tảng Labview và Python mà chúng tôi đã nghiên cứu.

Dịch vụ

Đưa ra những giải pháp, nghiên cứu và phát triển các ứng dụng về phần mền và phần cứng áp dụng vào sản xuất, nâng cao được chất lượng sản phẩm, đời sống dễ dàng hơn khi có sự giúp sức của máy móc.