CÔNG NGHỆ

Để đảm bảo cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, công ty đã nhập nhiều thiết bị hiện đại như: máy đo hiện sóng, máy tạo tải, nguồn chuyển đổi công xuất lớn…

Asti laboratory

Phòng thì nghiệm