Mẫu máy FCT được hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng.

Các công đoạn kiểm tra, tạo lỗi để đảm bảo  tốt nhất các quy trình vận hành sau khi bàn giao cho khách không xảy ra trục trặc nào phát sinh.

Quét mã code sản phẩm

Mã code được ghi và lưu lại trong máy tính

kết quả board mạch sau khi được kiểm tra

Board không phát hiện lỗi.

Board có lỗi và tiến trình kiểm tra được dừng ngay sau khi có lỗi xảy ra.