Category Archives: Thị giác máy tính

Nghiên cứu kiểm tra chất lượng hàn chì

Mục đích: Máy kiểm tra mối hàn là thiết bị dùng để xác định chính xác các khuyết tật có thể xảy ra trên bảng mạch sau khi hàn tự động. Điều này giúp đánh giá chất lượng của bo mạch và giảm nguy cơ xảy ra lỗi trong quá trình sử dụng. Công nghệ: […]

Máy kiểm tra màu dây điện

Máy kiểm tra màu dây điện là một thiết bị được sử dụng để xác định điểm kết nối chính xác của các dây điện khi cắm vào một loại connector nhất định. Điều này giúp đảm bảo rằng các dây điện được kết nối đúng thứ tự và giảm thiểu rủi ro sai sót […]

Hệ thống đếm lọ thuốc

1. Đối tượng áp dụng Vials Counting System dùng để đếm số lọ thuốc trong khay, nó được áp dụng cho công đoạn kiểm tra số lọ thuốc trước khi đóng gói. Hệ thống có thể lắp dưới dạng một trạm kiểm tra hoặc gắn lên băng chuyền sản xuất thuốc hoặc đóng nắp chai […]