Category Archives: Thiết kế PCB

Zuken CR 5000

Phần mềm thiết kế bảng mạch điện tử cho doanh nghiệp CR-5000 là bảng mạch in (PCB) của Zuken và bộ công cụ bố trí tiên tiến gồm các công cụ tùy biến nhắm vào thị trường Doanh nghiệp. Kết hợp các yêu cầu công nghệ mới nhất (các thành phần nhúng, tái sử dụng […]