Thiết bị kiểm tra chức năng mạch cảm biến 3D

  • Kiểm tra chức năng mạch cảm biến 3D trong máy giặt Panasonic
  • Chức năng kiểm tra:
    • Kiểm tra LED
    • Kiểm tra tải
    • Kiểm tra 3Dsensor

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *