Thiết bị kiểm tra mạch đo tốc độ động cơ

  • FCT – Kiểm tra chức năng mạch đo tốc độ động cơ
  • Kiểm tra chức năng:
    • Kiểm tra cảm biến và tốc độ đáp ứng của cảm biến
    • Đo điện áp DC
    • Đo điện trở
    • Kiểm tra thông mạch

 

 

2 thoughts on “Thiết bị kiểm tra mạch đo tốc độ động cơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *